Vastuullisuus

The Tall Ships Races Helsinki 2024 -tapahtuma on vastuullinen yleisötapahtuma. Tapahtuman vastuullisuustyössä on sitouduttu saavutettavuuden ja turvallisuuden, nuorisotyön, ja vapaaehtoistyön sekä Itämeren suojelun ja ympäristövastuun kokonaisuuksiin. 

Nuorisotyö

The Tall Ships Races -tapahtumat järjestää Sail Training International, joka on nuorisopurjehdukseen keskittyvä kansainvälinen hyväntekeväisyysjärjestö. Tall Ships Races -kilpailuihin osallistuvien alusten miehistöistä vähintään puolet tulee olla 15-25-vuotiaita nuoria. 

Helsinki lähettää 100 nuorta mukaan purjehduksille oppimaan uusia taitoja, itsetuntemusta, vuorovaikutustaitoja sekä solmimaan uusia ystävyyssuhteita ja saamaan kokemusta erilaisista kulttuureista ja toimintatavoista. Nuorten matkat lähtö- ja paluusatamiin tehdään laiva- ja bussiliikennettä hyödyntäen. 

Ympäristö

Tall Ships Races Helsinki -tapahtuman ympäristövaikutuksia arvioidaan Ekokompassi-ympäristösertifikaatin kriteerien avulla. Tapahtumalla on oma ympäristöohjelma, jossa on määritelty energiankulutuksen minimointiin, jätteiden ympäristövaikutusten minimointiin, vastuullisuusviestintään, hankintoihin, kierrätykseen, logistiikkaan sekä saavutettavuuteen liittyvät tavoitteet. Ympäristöohjelman toimenpiteisiin sitoutumista edellytetään tapahtuman sidosryhmiltä, yhteistyökumppaneilta sekä alihankkijoilta. Laskemme tapahtuman hiilijalanjäljen.

Valitsemme yhteistyökumppaneiksi vain ne, jotka jakavat saman sitoutumisen vastuullisuuteen ja kestävään kehitykseen. Asetamme korkeat vastuullisuuskriteerit yhteistyökumppaneillemme ja odotamme heidän noudattavan samoja arvoja ja standardeja kuin mekin.

Itämeren suojelu

Sitoutumisemme Itämeren suojeluun on keskeinen osa tapahtumaa. Teemme yhteistyötä John Nurmisen Säätiön kanssa. Korostamme Itämeren suojelua tapahtuman ohjelmassa ja viestinnässä sekä kannustamme tapahtumakävijöitä ja alueen yrityksiä lahjoittamaan Itämeren suojeluun. Tutustu lahjoitusmahdollisuuksiin.

Saavutettavuus ja esteettömyys 

Kiinnitämme huomiota The Tall Ships Races Helsinki -tapahtuman esteettömyyteen ja pyrimme siihen, että palvelut ovat kaikkien saavutettavissa. Tapahtuma-alue on maksuton, kaikille avoin alue. 

Turvallisuus

Turvallisuus on ensisijaisen tärkeää, ja varmistamme, että kaikki tilamme ja toimintamme tarjoavat turvallisen ympäristön kaikille työntekijöille,  vapaaehtoisille, tapahtumakävijöille ja sidosryhmille. Tapahtumassa noudatetaan turvallisemman tilan periaatteita, ja jokainen on tervetullut tapahtumiimme omana itsenään.

The Tall Ships Races Helsinki on syrjinnästä vapaa tapahtuma, ja edellytämme koko henkilökunnalta, tapahtumien kumppaneilta ja alihankkijoilta sekä tapahtuman kävijöiltä sitoutumista tasa-arvon, oikeudenmukaisuuden ja yhdenvertaisuuden periaatteisiin. 

Mikäli tapahtumassa havaitaan jotain syrjintään, häirintään tai muuhun epäasialliseen käytökseen viittaavaa toimintaa, pyydetään siitä ilmoittamaan välittömästi järjestyksenvalvojille tai Helsingin tapahtumasäätiölle.