John Nurmisen Säätiö

The Tall Ships Races Helsinki -tapahtuman hyväntekeväisyyskumppanina toimii John Nurmisen Säätiö, jonka missiona on pelastaa Itämeri ja sen perintö tuleville sukupolville. Yhteistyön tavoitteena on lisätä tietoisuutta Itämeren tilasta ja sen suojelusta sekä tarjota tapahtumakävijöille ja yhteistyöyrityksille mahdollisuus osallistua Itämeren suojelutyöhön lahjoittamalla säätiölle.

Osallistumistapoja on kolme erilaista.

1. Yhteismarkkinointipaketit yrityksille ja yhteisöille
Yrityksillä ja yhteisöillä on mahdollisuus ostaa yhteismarkkinointipaketti, joka sisältää tapahtumamarkkinoinnin somisteita sekä viestinnän materiaaleja. Lisäksi yksi paketeista sisältää screen-mainontaa tapahtuma-alueella. Paketteja on kolme erilaista. Ostetuista paketeista Helsingin Tapahtumasäätiö lahjoittaa John Nurmisen Säätiölle osuuden.
Lisätietoa paketeista

2. Yleisölahjoitukset
Tapahtumakävijät sekä muut henkilöt, jotka haluavat lahjoittaa Itämeren suojeluun, voivat tehdä sen MobilePay-lahjoituksena numeroon 11928. MobilePay-numeron nimi on TallShipsRacesHelsinki2024 JNS.

3. Pelasta Pala Itämerta -tiimi
Yritykset, yhteisöt ja yksityishenkilöt voivat lahjoittaa liittymällä osaksi Tall Ships Races Helsinki 2024-tiimiä. Haluamansa lahjoitus on mahdollista tehdä oheisen linkin kautta.

Pelasta Pala Itämerta


Lue myös: TSR Helsinki 2024  ja John Nurmisen Säätiö yhteistyöhön

Poliisihallituksen myöntämä rahankeräyslupa: Luvan saaja: John Nurmisen Säätiö
Luvan numero ja myöntämisajankohta: RA/2021/1341, 15.10.2021
Toimeenpanoaika ja -alue: 1.1.2022 alkaen, koko Suomen alueella Ahvenanmaata lukuun ottamatta

Kuva: John Nurmisen Säätiö