Ansvarsfullhet

The Tall Ships Races Helsinki 2024 är ett ansvarsfullt publikevenemang. Vårt ansvarsarbete har byggts upp på tillgänglighet och säkerhet, ungdomsarbete, volontärarbete samt miljöansvar och skyddandet av Östersjön.

Ungdomsarbete

The Tall Ships Races-evenemangen arrangeras av Sail Training International, en internationell välgörenhetsorganisation som fokuserar på ungdomssegling (sail training). Minst hälften av besättningen på deltagande fartyg i Tall Ships Races bör vara unga mellan 15 och 25 år.

Helsingfors skickar 100 unga med på seglingarna, för att lära sig nya färdigheter, självkännedom, interaktionsförmåga samt för att knyta nya vänskapsband och få erfarenhet av olika kulturer och arbetssätt. Ungdomarnas resor till och från hamnarna sker med hjälp av båt- och busstransport.

Miljö

Miljökonsekvenserna av Tall Ships Races Helsinki 2024-evenemanget bedöms genom kriterierna för Ekokompass-certifikatet. Evenemanget har ett eget miljöprogram där målet är att minimera energiförbrukningen, minska miljöpåverkan från avfall, göra inflytelserik ansvarskommunikation. Dessutom har mål satts upp för inköp, återvinning, logistik samt tillgänglighet. Även evenemangets intressentgrupper, samarbetspartners och underleverantörer engageras i miljöprogrammets åtgärder. Vi räknar också ut evenemangets koldioxidavtryck.

Vi  samarbetar med partners som delar vårt engagemang för ansvarsfullhet och hållbar utveckling. Vi ställer höga ansvarsfullhetskriterier för våra samarbetspartners och förväntar oss att de följer samma värderingar och standarder som vi själva.

Skyddandet av Östersjön

Vårt engagemang för skyddandet av Östersjön är en hörnsten av evenemanget. Vi samarbetar med John Nurminens Stiftelse. Vi betonar skyddandet av Östersjön i programmet och evenemangskommunikationen samt uppmuntrar evenemangsbesökare och lokala företag att donera till skyddsarbetet av Östersjön.

Tillgänglighet

Vi fäster uppmärksamhet vid tillgängligheten på evenemanget och strävar efter att tjänsterna är tillgängliga för alla. Evenemangsområdet är avgiftsfritt och öppet för alla.

Säkerhet

Säkerheten är av största vikt, och vi ser till att alla våra utrymmen, områden och vår verksamhet erbjuder en säker miljö för alla anställda, frivilliga, evenemangsbesökare och samarbetspartners.

Tall Ships Races Helsinki 2024 är fritt från diskriminering, och vi förväntar oss att personalen, samarbetspartners, underleverantörer och evenemangsbesökare följer principerna om jämlikhet, rättvisa och likabehandling.

Ifall det upptäcks någon form av diskriminering under evenemanget, ombeds det att omedelbart rapportera det till ordningsvakterna, som vid behov kan ingripa.