Till båtfarare

Välkommen att njuta av sommarens finaste seglingsevenemang!

The Tall Ships Races Helsinki 2024 anländer till Helsingfors den 4-7 juli 2024. Evenemangsområdet omfattar Söderhamnen, Salutorget, Skatudden, Kanalkajen och Norra kajen i stadens centrum.

Evenemanget medför förändringar i både trafikarrangemangen och sjöfarten. Vissa fartyg kan anlända redan den 2-3 juli, och alla fartyg som deltar i evenemanget måste vara i hamn senast den 4 juli kl. 12.00. Evenemanget byggs upp under perioden 1-3 juli.

Vänligen notera följande när du är ute med båt:

  • Under evenemanget kommer det att vara trångt i både Södra och Norra hamnen, särskilt när fartygen anländer och avgår. Vi uppmanar därför båtfarare att undvika området.
  • I Södra hamnens bassäng är det livlig vattenbusstrafik, och dessutom kommer bogserbåtar att operera i bassängen för att hjälpa de stora segelfartygen.
  • Estbassängen och Skatuddens gästhamn MarinaBay kommer att vara stängda för allmänheten under perioden 1-7 juli. Övriga gästhamnar i Helsingfors finns listade här: https://www.myhelsinki.fi/fi/info/liikkuminen-helsingiss%C3%A4/veneilij%C3%A4n-helsinki
  • Arrangören kan vid behov vara tvungen att tillfälligt begränsa nöjesbåttrafiken av säkerhetsskäl under tiden Tall Ships Races-fartygen manövreras.

Parade of Sails söndag 7 juli 2024

Segelparaden, Parade of Sails, äger rum söndagen den 7 juli mellan ca kl. 12-14. Segelfartygen som avgår från Södra och Norra hamnen bildar en parad vid spetsen av Skatudden och seglar förbi Lonnan mot Gustavssvärd och vidare mot Harmaja. Arrangören kan behöva tillfälligt begränsa övrig sjötrafik under paraden. Paradrutten är stängd för annan båttrafik på grund av säkerhetsskäl mellan kl 12.00-16.00 (tills paraden är över) och på Kronobergsfjärden finns en tillfällig hastighetsbegränsning 10 km/h under ova nämnda tid. Andra båtfarare ska beakta att när de följer paraden, ska farläderna lämnas fria och tillräckligt avstånd hållas till segelfartygen. Kartan på förbudszonen och hastighetsbegränsningen här inom kort.

Paraden kan också följas från land, till exempel från evenemangsområdet eller spetsen av Skatudden, samt begränsat från Sveaborg och Skanslandet. De senaste uppdateringarna om utsiktsplatser både på land och till sjöss samt en karta över paradens rutt finns på evenemangets webbplats.

Observera!

Parade of Sails arrangeras med väderreservation. Om vinden tilltar eller vädret annars är för ostadigt kan paraden behöva ställas in, vilket innebär att fartygen lämnar Helsingfors i egen takt när vädret tillåter.

Följ med fartygen på Sveaborg och Skanslandet:

Man kan följa med segelbåtarna på Sveaborg längs strandleden på Stora Svartön, en huvudväg som sträcker sig från havsstranden till reparationshamnen. Strandleden är en av Sveaborgs service- och räddningsvägar, så se till att fordonen kan passera på vägen. Det finns ingen skyltning på strandleden. På andra områden på Stora Svartön finns myndighetsverksamhet, varför tillgång till dessa områden är begränsat.

Vid Gustavssvärds strandled är den enda platserna där man kan följa segelfartygen, sandvägen som lleder till U-båten Vesikko och sandvägarna kring Kungsporten och bryggområdet. Den södra delen av Gustavssvärd  är i sommar stängd för allmänheten pga. erosionsrenoveringar, skyltningsarbete och installering av nya stängsel. Efter att arbeten är gjorda, måste vegetationen få återhämta sig under 2024, vilket är varför stora områden i södra delen av Gustavssvärd är stängda.

Lilla Svartön har myndighetsverksamhet, varför området är inhägnat. Västra Svartön är bebott område och  lämpar sig inte heller till att följa segelfartygen. Båda öarna saknar besökstjänster. De broar som leder till öarna är service- och räddningsvägar, varför det inte rekommenderas att följa segelfartygen på dessa områden heller.

Eftersom Sveaborgs världsarvsmål har bara ett begränsat antal platser för ett säkert och ansvarsfullt besök, rekommenderar vi att besöka Lonnan och Skanslandet, som också har bra utsiktsplatser. 

På Skanslandet finns en mindre utsiktsplats vid Gustavssvärd som rymmer bara en begränsad mängd besökare, men det är tillåtet att gå upp på de närliggande klipporna (det finns inget förbud att röra sig där). Vid Aleksandersbatteriet finns en utsiktsplattform som erbjuder en vacker vy över Helsingfors och Östersjön, fastän utsikten mot Gustavssvärd är relativt långt borta. I alla fall är Skanslandet ett bra ställe att se segelfartygen passera.

Både till Skanslandet och Lonnen kommer man med vattenbuss, till de båda öarna lönar det sig att boka vattenbussbiljetterna och en plats till tjänsterna i god tid: https://www.frs-finland.fi/vallisaari/ och https://www.frs-finland.fi/reittiliikenne/suomenlinna/ .

För mer information:
harbourmaster@eventshelsinki.fi