Tall Ships Races fyllde Helsingfors centrum 

Tall Ships Races Helsinki 2024-evenemanget ägde rum i Helsingfors den 4-7 juli 2024. Evenemanget hämtade med sig 50 stora segelfartyg till stadens hamnar från tretton olika länder. Med fartygen anlände över 1 000 besättningsmedlemmar till Helsingfors.

Ungdomsseglingstävlingen, som äger rum på Östersjön vart fjärde år, lockade över 400 000 besökare till evenemangsområdet i Helsingfors centrum under fyra dagar. Siffran grundar sig på en teknisk beräkning som använde både lidar-skanning och smarta kameror.

“Det var rikligt med publik på plats och stämningen var god under hela evenemanget. Det var fullt på området, men vi undvek trängsel. Tall Ships Races var också en lyckad upplevelse för besökarna som helhet, och det förekom inga ordningsstörningar under evenemangsdagarna”, säger evenemangets projektledare Marianne Saukkonen.

En livskraftsanalys av evenemanget baserad på mobilanslutningars positionering kommer att göras och den kommer att vara klar under augusti. Med hjälp av analysen ser man hur många fler besök det var på evenemangsområdet jämfört med samma helg under tidigare år.

Evenemanget uppfyllde sina centrala mål

Helsingfors stads mål var, i likhet med Tall Ships Races takorganisation Sail Training International, att främja skyddet av Östersjön och ungdomsarbete. Evenemanget, som genomfördes på ett hållbart sätt, förväntades ge glädje till stadsbor och besökare. Dessutom hoppades det att evenemanget skulle stärka stadskärnans livfullhet samt Helsingfors maritima image och serviceutbud. Enligt preliminära uppskattningar lyckades man väl med målen, och mer detaljerad information om besökarnas nöjdhet samlas in genom en besökarenkät.

Förutom den livskraftsanalys som publiceras i augusti kommer Helsingfors stad att noggrant utvärdera hur väl målen för Tall Ships Races uppnåddes, de lärdomar som erhållits från evenemanget och dess ekonomiska inverkan senare i år.

”Det var en glädje för Helsingfors att återigen få välkomna de stora segelfartygen för stadsbor och besökare att beundra. En central och historiskt fantastisk evenemangsplats krönte detta storslagna och minnesvärda evenemang för besökarna, och särskilt för de unga seglarna. Det var en stor ära för oss att återigen vara värdhamn för Tall Ships Races,” säger Sanna Forsström, chef för enheten för varumärke och evenemang på Helsingfors stad.

Evenemangsbesökare och samarbetspartners med i skyddet av Östersjön

The Tall Ships Races Helsinki-evenemanget arrangeras av Helsingfors evenemangsstiftelse, som ansvarar för Helsingfors stads evenemangsproduktioner. Helsingfors stad fungerar som värdhamn för evenemanget, lockade storevenemanget till Helsingfors samt förberedde och genomförde helheten med hjälp av många olika team i samarbete med myndigheterna.

Evenemangets välgörenhetspartner var John Nurminens Stiftelse. Förutom ungdomssegling var ett av evenemangets mål att berätta om Östersjöns tillstånd och dess skydd.

”John Nurminens Stiftelse vill varmt tacka Helsingfors Evenemangsstiftelse och andra partners samt alla segelfartyg med deras besättningar för det fantastiska samarbetet. Som evenemangets välgörenhetspartner hade vi möjlighet att nå en stor grupp av evenemangsintresserade medborgare, Östersjövänner och sjöfarare. Vi vill tacka alla som i samband med evenemanget donerade för att rädda Östersjön och dess arv,” säger Ari Rytkönen, chef för företagsinsamlare vid John Nurminens Stiftelse.

Evenemangets andra samarbetspartners var Kia, Helsingin Sanomat, Red Events Restaurants, Ramirent, Stopteltat, Securitas, Helsingfors Hamn, Grano, Rajupaja, Lassila & Tikanoja, Fais Finland, Heku Group, Ingman och Sinebrychoff.

***
The Tall Ships Races är de stora segelfartygens tävling och Europas största avgiftsfria familjeevenemang. Syftet med evenemanget är att genom ett gemensamt seglingsevenemang, främja utbildning och samarbete för unga oavsett nationalitet, kulturell bakgrund, religion eller social bakgrund. Evenemanget hämtar många imponerande segelfartyg med besättningar till staden, det publika evenemanget byggs upp kring fartygflottans besök. 

The Tall Ships Races Helsinki 2024-evenemanget arrangeras av Helsingfors evenemangsstiftelse, som ansvarar för Helsingfors stads evenemangsproduktion.

John Nurminens Stiftelses mål är att rädda Östersjön och dess arv för kommande generationer. Stiftelsens projekt förbättrar Östersjöns tillstånd genom att minska belastningen på havet och miljörisker som övergödning och förlust av biologisk mångfald. Stiftelsen är också en prisbelönt informationsförmedlare och producent av maritimt kulturinnehåll. Vi stärker människans relation till havet. Arbetet styrs av resultat och påverkan. Stiftelsens verksamhet finansieras huvudsakligen genom donationer och bidrag. www.johnnurmisensaatio.fi

Tilläggsinformation: https://tallshipsraceshelsinki2024.fi/

Bildbank: https://eventshelsinki.imagebank.fi/