En litet brand på Tall Ships Races Helsinki 2024-evenemangsområdet

Torsdagen den 4 juli kl 15.50 var det en liten brand på Tall Ships Races-evenemangsområdet vid Estbassängen, som uppstod då ett fartygs generators avgasrör förorsakade värme som träffade kajens träkonstruktioner.

Branden kom snabbt under kontroll, varefter räddningsverket gjorde en eftergranskning av situationen. Som försiktighetsåtgärd blockerades området av säkerhetsorganisationen. Området har åter öppnats för publiken.