Evenemangsmeddelande The Tall Ships Races Helsinki 2024 till invånarna

Vi önskar er varmt välkomna till ett unikt och internationellt sommarevenemang!

The Tall Ships Races Helsinki 2024-evenemanget kommer att äga rum i sommar, mellan den 4-7 juli 2024. Evenemangsområdet omfattar områdena runt Salutorget, Skatudden, Södra hamnen, Kanalkajen och Norra kajen. Byggnadsarbetet för evenemanget börjar den 1 juli och avslutas senast den 9 juli.

FÖRÄNDRADE TRAFIKARRANGEMANG MELLAN 1-8.7.2024

Evenemanget medför förändringar i trafikarrangemangen. Nedan förändringarna per område.

 1. Skatuddskajen, Södra Esplanaden och Tove Janssons park
 • Området vid Skatuddskajen 2 är reserverat för evenemanget och är en del av publikområdet. Under evenemanget råder parkeringsförbud och flyttningsuppmaning från och med 1 juli. Cykelvägen vid Skatuddskajen 3 flyttas till körbanan i parkeringsplatsernas bredd.
 • Bussparkeringarna vid Skatuddskajen 2 flyttas tillfälligt till Senatstorget. Bussparkering-skyltar kommer att sättas upp på Senatstorget för korttidsparkering.
 • Det blir förbjudet att svänga in från Norra Esplanaden till Skatuddskajen. Trafik ut från Skatudden och att svänga till Norra Esplanaden är tillåtet.
 • Parkeringen vid Tull- och Packhuset reserveras för evenemangets serviceåtgärder och området avgränsas med flyttningsuppmaningar. 
 • Körfältet från Hamngatan till Kanalstranden vid hundparken i Tove Janssons park tas ur bruk och svängning sker från det raktgående körfältet, vilket breddar trottoarområdet för evenemangets publik. Dessa arrangemang installeras från och med 3 juli klockan 07:00. 
 • Arrangemangen upphör från och med 8 juli klockan 07:00. Arrangemangen vid Skatuddskajen upphör från och med 9 juli klockan 07:00.
 • Trafikvakter övervakar trafiken vid korsningarna Skatuddskajen och Hamngatan samt Norra Esplanaden och Skatuddskajen under evenemanget den 4-6 juli klockan 10:30-23:00 och den 7 juli klockan 10:30-16:00.
 1. Kanalstranden, Sjötullstorget och Norra Kajen
 • Kanalstranden 1-5 hör till evenemangsområdet och är gåväg, motortrafik förbjuds förutom för lastning och körning till fastigheten. Trafikvakter övervakar tillfarten till Kanalstranden från båda ändorna och trafik begränsas vid behov med hjälp av hinder.
 • Arrangemangen byggs från och med 3 juli klockan 07:00 och nedmonteras från och med 8 juli klockan 07:00.

ANNAT ATT NOTERA ANGÅENDE EVENEMANGET

 • Under evenemanget är det mycket trafik och folk i området.
 • Ljudanläggningarna testas sporadiskt den 3 juli klockan 18:00-22:00 samt den 4-7 juli klockan 09:00-12:00.
 • Under evenemangets öppettider arrangeras program som använder ljudanläggning. Öppettiderna är 4-6 juli klockan 11:00-22:00 samt 7 juli klockan 11:00-16:00.
 • Vid öppningsceremonin den 4 juli runt klockan 12:00 kommer fartygen att ringa klockor och horn samtidigt, vilket orsakar högt ljud.
 • Enligt marin tradition kan vissa ankommande skepp avfyra 21 salutskott vid ankomst. Detta genomförs under förmiddagen den 4 juli. Mer information på evenemangets hemsida.
 • Det är mycket trafik på havsområdet och ankommande fartyg bogseras. Sjötrafikanter bör vara beredda på trängsel och om möjligt undvika att röra sig i hamnområdet och farleder intill under de mest trafikerade tiderna den 3-4 juli samt den 7 juli.
 • Estbassängen är ur bruk under evenemanget.