The Tall Ships Races Helsinki 2024 och John Nurminens Stiftelse inleder samarbete

The Tall Ships Races, den årliga stora segeltävlingen, äger rum på Östersjön under sommaren 2024. Evenemanget tar i land i Helsingfors den 4 till den 7 juli 2024 och förväntas locka 500 000 besökare.

The Tall Ships Races Helsinki 2024-evenemangets välgörenhetspartner är John Nurminen Stiftelsen, vars uppdrag är att rädda Östersjön och dess arv för framtida generationer. Samarbetets mål är att öka medvetenheten om Östersjöns tillstånd och dess skyddande samt att erbjuda evenemangsbesökare och samarbetsföretag möjlighet att delta i arbetet med att skydda Östersjön genom att donera till stiftelsen.

”Östersjön lider av övergödning, och konsekvenserna av övergödningen är synliga för oss alla som rör oss på havet i form av blågröna algflottor på somrarna. Med donationer kan vår stiftelse fortsätta sitt arbete med att minska övergödningen och förhindra förlust av biologisk mångfald. Det är fantastiskt att unga agerar som budbärare för Östersjöns välmående och havets betydelse i Tall Ships Races,” säger Annamari Arrakoski-Engardt, VD för John Nurminens Stiftelse.

Helsingfors skickar hundra unga med på seglatserna

The Tall Ships Races är en ungdomsseglingstävling som syftar till att främja utbildning och samarbete bland unga oavsett nationalitet, kulturell bakgrund, religion eller social bakgrund. Helsingfors skickar hundra unga med på de två första etapperna av tävlingen från Klaipeda till Helsingfors och från Helsingfors till Tallinn.

”Vi är engagerade i att agera ansvarsfullt, och att samarbeta med John Nurminens Stiftelse är ett sätt att förmedla budskapet om Östersjöns tillstånd och dess skydd. Vi arbetar också med att påverka unga seglare och besättningar och vill kommunicera om hur viktigt skyddandet av Östersjön är,” säger evenemangets projektledare Marianne Saukkonen.

I juli kommer The Tall Ships Races Helsinki 2024-evenemanget att vara värd för över 50 imponerande segelfartyg och deras besättningar vid Södra hamnen, Skatudden, Kanalkajen, Norra hamnen och Salutorget. Evenemanget erbjuder ett varierat program med livemusik, och talprogram samt aktiviteter riktade till barnfamiljer.

För mer information:

Tall Ships Races Helsinki 2024
Projektledare
Marianne Saukkonen
marianne.saukkonen@eventshelsinki.fi
+358 40 334 7148

John Nurminens Stiftelse
Johanna Suni
Kommunikationschef
johanna.suni@jnfoundation.fi
+358 40 515 4216

Bild: John Nurminens Stiftelse