Evenemangsmedelande till invånarna på evenemangsområdet


The Tall Ships Races Helsinki 2024 tar i land i Helsingfors den 4-7 juli 2024.

The Tall Ships Races Helsinki 2024-evenemanget kommer att äga rum nästa sommar, mellan den 4-7 juli 2024. Evenemangsområdet omfattar områdena runt Salutorget, Skatudden, Södra hamnen, Kanalkajen och Norra kajen. Byggnadsarbetet för evenemanget börjar den 1 juli och avslutas senast den 9 juli.

Evenemanget kommer att påverka trafikarrangemangen i området både vid Södra hamnen och på Skatudden. Vi kommer att informera om ändringar i trafikarrangemangen under maj månad. Evenemanget förväntas locka upp till 500 000 besökare och vi uppmanar till att vara beredd på trängsel och rusningar. Evenemangsområdet är öppet för allmänheten, men evenemangets tjänster är tillgängliga från torsdag till lördag kl. 11-22 och under den sista evenemangsdagen, söndag, kl. 11-16.

För närvarande har över 50 imponerande fartyg anmält sig med i tävlingen, varav de mest avlägsna kommer från Brasilien och Ecuador. Under evenemangsdagarna erbjuds besökarna varierat gratisprogram på evenemangsområdet. Tove Janssons park fylls med program som riktar sig till barn. På kajen finns mångsidiga restaurangtjänster och livemusik. Dessutom finns det program med ansvarsfullhet och Östersjöns skydd som tema. 

För närvarande rekryteras volontärer till olika uppgifter för evenemanget. Om du vill delta i genomförandet av evenemanget, kan du anmäla dig som frivillig. Mer information om evenemanget och volontäruppgifter, samt traineeplatser på seglatserna finns på evenemangets webbplats.

The Tall Ships Races är de stora segelfartygens tävling och Europas största avgiftsfria familjeevenemang. Syftet med evenemanget är att genom ett gemensamt seglingsevenemang, främja utbildning och samarbete för unga oavsett nationalitet, kulturell bakgrund, religion eller social bakgrund. Evenemanget hämtar många imponerande segelfartyg med besättningar till staden, det publika evenemanget byggs upp kring fartygflottans besök. 

The Tall Ships Races Helsinki 2024-evenemanget arrangeras av Helsingfors evenemangsstiftelse, som ansvarar för Helsingfors stads evenemangsproduktion.

Tilläggsinformation:
tsrhelsinki2024@eventshelsinki.fi