The Tall Ships Races Helsingfors 4.-7.7.2024

De stora segelfartygen kommer till Helsingfors igen i juli 2024!

Det årliga Tall Ships Races, en internationell tävling för tusentals ungdomar, går av stapeln på Östersjön vart fjärde år. Syftet med evenemanget är att genom ett gemensamt seglingsevenemang, främja ungdomars utbildning och samarbete, oavsett nationalitet, kulturell bakgrund, religion och social bakgrund. Evenemanget hämtar till staden dussintal av stora och imponerande segelfartyg med sina besättningar, kring vilket ett stort publikevenemang uppbyggs. Helsingfors kommer att fungera som en av tävlingens värdhamnar 4-7 juli 2024 och evenemanget förväntas locka omkring 500 000 besökare till staden. Som evenemangsområde fungerar områden i stadskärnan, dvs. Södra hamnen, Salutorget, Skatudden, Kanalkajen och Norra kajen. 

Tall Ships Races är Europas största avgiftsfria familjeevenemang, som erbjuder mycket program för både publiken och fartygens besättningar. Sex värdhamnar deltar i Tall Ships Races -evenemanget 2024, varav tre i Finland. Utöver Helsingfors deltar även Klaipeda i Litauen, Tallinn i Estland, Åbo i Finland, Mariehamn på Åland och Szczecin i Polen.

Senast sågs Tall Ships Races i Helsingfors 2013.

Den internationella takorganisationen för the Tall Ships Races är Sail Training International https://sailtraininginternational.org/sailonboard/ 

Helsingfors skickar 100 ungdomar i åldern 15-25 år från Helsingfors för att segla på de fartyg som deltar i tävlingen. Rekryteringen av ungdomsseglare, eller trainees, påbörjas hösten 2023. Vill du vara med på e-postlistan och vara bland de första att få information om detta, skicka dina kontaktuppgifter till tsrhelsinki2024@eventshelsinki.fi