Helsingfors är en av hamnarna i regattan Tall Ships Races 2024

Helsingfors stad har blivit vald som en av värdarna för evenemanget Tall Ships Races, som ordnas i juli 2024. De övriga destinationerna i Finland är Åbo och Mariehamn samt Tallinn i Estland, Klaipeda i Litauen och Stettin i Polen.

Seglingsevenemanget Tall Ships Race som  samlar tusentals ungdomar världen över, ordnas första gången på östersjön sedan 2017, eftersom evenemanget som planerats 2021 måste ställas in. Helsingfors har varit en av destinationerna för Tall Ships Races 1972, 1988, 2000 och senast 2013. Då deltog cirka 100 fartyg från hela världen och sammanlagt omkring 500 000 besökare samlades i Sandvikens område.

— Det är med stor glädje vi åter välkomnar segelskeppen från Östersjön och den fina stämningen som regattan bidrar till. Samtidigt poängteras vår unika relation till Östersjön och vår fantastiska skärgård. Regattan för med sig besökare från hela världen och dess betydelse för såväl stadsborna som företagen och olika gemenskaper är avsevärd, eftersom evenemanget i högsta grad är en gemensam ansträngning för hela staden, med positiva följder för ekonomin, säger Helsingfors borgmästare Juhana Vartiainen.

Den årliga tävlingen mellan stora segelskepp, Tall Ships Races, ordnas på Östersjön vart fjärde år. Den ideella föreningen Sail Training International (STI), grundad i London 1956, är organisatör.

Fokus är på ungdomsarbete. Syftet med regattan är att genom ett gemensamt seglingsevenemang främja utbildning och samarbete mellan ungdomar, oavsett nationalitet, kulturell bakgrund, religion eller social bakgrund.